LS Møde Fredericia 09

LS NEWSA global welcome


LS Meeting agenda Fredericia 09


LS Møde dagsorden Fredericia 09


LS Vedtægter 09


LS Bylaws 09


Contact point to the Langkilde Society


Herregårde Langkilde Bramstrup


Reunion 2012

Reunion 2008Reunion 2008 København - Referat af mødet


Reunion 2008 Copenhagen - Minutes of the meeting


Saga of the Langkildes

2009 Copenhagen - DENMARKArrival to Copenhagen Airport


Langkilde Shop

Denmark PicturesWelcome to COPENHAGEN


Shopping in Copenhagen?


Welcome to ODENSE

Langkilde - family by countryUSA / NEWS


CANADA/NEWS


SAMOA/NEWS


SWEDEN / NEWS


GERMANY / NEWS


ARGENTINA/NEWS


NEW ZEALAND / AUSTRALIA NEWS


SOUTH AFRICA / NEWS


DENMARK / NEWS

LANGKILDELangkilde Genealogy


Langkilde Family Emigration from Denmark


Find Langkilde history in FYN (danish)

Organisation in DenmarkWho is who

Around the World linksLinks


Sitemap
 

Indkaldelse til Generalforsamlingen

Hermed indkaldes til den 19. generalforsamling i Langkildeselskabet og Langkilde-selskabets Familielegat.

Generalforsamlingen afholdes kl. 10.30 på
Hotel Postgården, Oldenborggade 4, 7400 Fredericia
tlf. 75 92 18 55 hotel@postgården.dk

http://www.postgaarden.dk/framesetdk/frameset.htm

Forslag og tilmelding til generalforsamlingen samt afgivelse af fuldmagtsstemmer skulle være modtaget senest den 7. Maj 2009 af formanden Birgitte Langkilde Jacobsen, Lærkevej 14, 5560 Aarup eller via e-mail dkbestyrelsen@langkilde.dk eller newsletter@langkilde.dk

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af sprog for generalforsamlingen
3. Valg af evt. oversætter
4. Valg af referent
5. Offentliggørelse af stemmeberettigede og gyldige fuldmagter
6. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
7. Formanden aflægger beretning for Langkilde-selskabets Familielegat
8. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2008
9. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2008 Langkildeselskabets Familielegat
10. Bestyrelsens planer for 2009, herunder
- fremlæggelse af budget
- fastsættelse af kontingent
- fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling
11. Indkomne forslag:
- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for
- Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat.
Andre forslag
Forslagene vil blive fremsendt senest 14 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne.
12. Valg af op til 5-9 bestyrelsesmedlemmer
13. Valg af medlem til Langkildeselskabets Familielegat
14. Valg af 2 revisorer til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat. Den ene med hjemsted i Danmark, den anden med hjemsted udenfor Danmark.
12. Valg af 2 revisorsuppleanter til Langkildeselskabet og Langkildeselskabets Familielegat. Den ene med hjemsted i Danmark, den anden med hjemsted udenfor Danmark.
13. Evt.

På bestyrelsens vegne
Maj 2009
Birgitte Langkilde Jacobsen


A global welcome  | LS Meeting agenda Fredericia 09  | LS Møde dagsorden Fredericia 09  | LS Vedtægter 09  | LS Bylaws 09  | Contact point to the Langkilde Society  | Herregårde Langkilde Bramstrup  | Reunion 2012  | Reunion 2008 København - Referat af mødet  | Reunion 2008 Copenhagen - Minutes of the meeting  | Saga of the Langkildes  | Arrival to Copenhagen Airport  | Langkilde Shop  | Welcome to COPENHAGEN  | Shopping in Copenhagen?  | Welcome to ODENSE  | USA / NEWS  | CANADA/NEWS  | SAMOA/NEWS  | SWEDEN / NEWS  | GERMANY / NEWS  | ARGENTINA/NEWS  | NEW ZEALAND / AUSTRALIA NEWS  | SOUTH AFRICA / NEWS  | DENMARK / NEWS  | Langkilde Genealogy  | Langkilde Family Emigration from Denmark  | Find Langkilde history in FYN (danish)  | Who is who  | Links Log på