Forslag til vedtægtændring 09

LS NEWSA global welcome


LS Meeting agenda Fredericia 09


LS Møde dagsorden Fredericia 09


LS Vedtægter 09


LS Bylaws 09


Contact point to the Langkilde Society


Herregårde Langkilde Bramstrup


Reunion 2012

Reunion 2008Reunion 2008 København - Referat af mødet


Reunion 2008 Copenhagen - Minutes of the meeting


Saga of the Langkildes

2009 Copenhagen - DENMARKArrival to Copenhagen Airport


Langkilde Shop

Denmark PicturesWelcome to COPENHAGEN


Shopping in Copenhagen?


Welcome to ODENSE

Langkilde - family by countryUSA / NEWS


CANADA/NEWS


SAMOA/NEWS


SWEDEN / NEWS


GERMANY / NEWS


ARGENTINA/NEWS


NEW ZEALAND / AUSTRALIA NEWS


SOUTH AFRICA / NEWS


DENMARK / NEWS

LANGKILDELangkilde Genealogy


Langkilde Family Emigration from Denmark


Find Langkilde history in FYN (danish)

Organisation in DenmarkWho is who

Around the World linksLinks


Sitemap
 

Forslag til vedtægtsændringer ang. tegningsretten i LS.

Nuværende § 8:

Tegningsregler

Formanden og kassereren tegner foreningen, men i økonomiske transaktioner under DKK 8.000 kan formanden eller kassereren tegne foreningen hver for sig.


Forslag 1:

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Selskabet tegnes af formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer.

Skt. 2. Kassereren (eller en af bestyrelsen bemyndiget person) modtager og kvitterer for foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden – eller i dennes forfald næstformanden – anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt, gerne elektronisk. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Stk. 3. Kassebeholdningen skal henstå på konti i bank og kassereren har fuldmagt til at hæve på Selskabets konti i forening med formanden eller næstformanden, og har ret til at indgå aftaler med banken om elektronisk bankadgang og hæve- eller dankort.

Stk. 4. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 2000 kr.

Stk. 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Skt. 6. Det af de valgte revisorer reviderede årsregnskab afleveres til formanden, der forelægger det til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmøde senest d. 15. marts.

Skt. 7. I tilfælde af selskabets opløsning overgår alle aktiver og passiver til Langkilde Selskabets Familielegat og den siddende bestyrelse træder samtidig ind i dets bestyrelse.

Eller:

Forslag 2:

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Kassereren og/eller formanden tegner foreningen, begge med ret til at indgå aftaler med banken om elektronisk bankadgang og dankort.

Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 2000 kr.

Skt. 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Skt. 4. Det af de valgte revisorer reviderede årsregnskab afleveres til formanden, der forelægger det til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmøde senest d. 15. marts, og fremlægges herefter på den kommende generalforsamling til endelig godkendelse.

Skt. 5. I tilfælde af selskabets opløsning overgår alle aktiver og passiver til Langkilde Selskabets Familielegat og den siddende bestyrelse træder samtidig ind i dets bestyrelse.A global welcome  | LS Meeting agenda Fredericia 09  | LS Møde dagsorden Fredericia 09  | LS Vedtægter 09  | LS Bylaws 09  | Contact point to the Langkilde Society  | Herregårde Langkilde Bramstrup  | Reunion 2012  | Reunion 2008 København - Referat af mødet  | Reunion 2008 Copenhagen - Minutes of the meeting  | Saga of the Langkildes  | Arrival to Copenhagen Airport  | Langkilde Shop  | Welcome to COPENHAGEN  | Shopping in Copenhagen?  | Welcome to ODENSE  | USA / NEWS  | CANADA/NEWS  | SAMOA/NEWS  | SWEDEN / NEWS  | GERMANY / NEWS  | ARGENTINA/NEWS  | NEW ZEALAND / AUSTRALIA NEWS  | SOUTH AFRICA / NEWS  | DENMARK / NEWS  | Langkilde Genealogy  | Langkilde Family Emigration from Denmark  | Find Langkilde history in FYN (danish)  | Who is who  | Links Log på